Pénziskola

Az Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és SzakiskolábanGazdasági-pénzügyi ismeretek oktatásának fontossága

- általános pénzügyi oktatás során olyan képességek, készségek fejleszthetők, amelyek a mindennapi életben is fontosak -  magasabb pénzügyi kultúra kialakítása -   a felnövekvő generáció felelősen és hozzáértően vegye majd igénybe a pénzügyi szolgáltatásokat

Az elmúlt tanévekben alkalmazott oktatási programok

-  kereskedelmi- marketing szakközépiskolai szakmacsoportban régóta foglalkozunk a pénzügyi alapismeretek oktatásával -  gazdaság környezet tantárgy tematikájába építettük be -  2006. június  „Beni és Ani a pénzvilág kapujában” című tananyag tanítása Az elmúlt tanévekben alkalmazott oktatási programok -  2009-ben a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére létrejött Pénziránytű Alapítvány
-  Iskolahálózat kialakulása - Pénziránytű iskolahálózat elsődleges célja, a pénzügyi kultúra, illetve a gazdasági nevelés minél eredményesebb megvalósítása.

Pénziránytű cím

-  a cím birtoklása szakmai szempontból rangot jelent -  hálózat „többközpontú” elven működik -  Bázisiskolák=korábban csatlakozók, illetve a nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező tagok -  cím elnyerése meghatározott időre (3 évre) szól

amit a Pénziránytű cím biztosít a hálózati tagoknak

-  választható és adaptálható kerettantervek, programcsomagok készítése, megvalósításuk támogatása -  akkreditált pedagógus továbbképzések kialakítása és biztosítása

amit a Pénziránytű cím biztosít a hálózati tagoknak

- jó gyakorlatok gyűjtése és terjesztése - szakmai tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása

Teljesítendő kritériumok

1. Kötelezően teljesítendő kritériumok
-  középtávú stratégiai terv készítése -  aktív kapcsolat fenntartása civil szervezetekkel -  iskola hangsúlyt helyez pedagógiai programjában a pénzügyi kultúra fejlesztésére

Teljesítendő kritériumok

-  gazdasági nevelési munkacsoport kialakítása -  vezetői továbbképzésen való részvétel -  szakmai konzultációkon való részvétel

Teljesítendő kritériumok

2. Ajánlások
2.1. Tanítás – tanulás 2.2. Személyi vonatkozások, belső kapcsolatok 2.3. Társadalmi kapcsolatok

Tanórák tervezéséhez és lebonyolításához felhasznált segédletek

n  Dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás módszereit felhasználva csoportmunka módszerének alkalmazása.n  Szakiskolai Fejlesztési Program keretében készült SZAKMA Módszertárn  Megyesi Gabriella Gazdasági játékok- Játékos Gazdaság Módszertani segédkönyvPOP megvalósításaAz én pénzem

Pénzügyi Oktatási Program

http://www.penziskola.hu/konyv/az-en-penzem