Tematikus terv a pénziránytűhöz

 

Tematikus terv célja:
 „A világ legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos kamat.”
Albert Einstein

A Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola és Szakiskola 30 éves múlttal rendelkező szakmát oktató intézmény. Az iskola mindig fontos hitvallása volt, hogy az adott kor igényeinek megfelelő szakmáját szerető embereket bocsásson a munkaerőpiacra, akik megfelelnek a munkaerőpiaci igényeknek, de a mindennapi hivatalos életben is könnyen eligazodnak.

Iskolánk nagy vonzáskörzettel rendelkező középiskolásokat oktató város, 5 középiskolával és számos általános iskolával. Az iskola tagja DMP- TISZK-nek is. Ennek az integrációnak köszönhetően könnyen ki tudtuk építeni a mintaiskola funkcióit és tapasztalatainkat át tudjuk és tudtuk adni a többi iskoláknak. Ez a munkafolyamat a tavalyi évben már is el is kezdődött a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával, mely iskola szintén belépett a Pénziránytű hálózatba a tavalyi évben, tovább segítségünket kérte a Kossuth Lajos Gimnázium is, mely iskola idén pályázik ennek a címnek az elnyerésére.

A kereskedelmi- marketing szakközépiskolai szakmacsoportban régóta foglalkozunk a pénzügyi alapismeretek oktatásával. Kezdetben a gazdaság környezet tantárgy tematikájába építtettük be pár órában ezen ismereteket. Majd később egyre nagyobb óraszámban foglalkoztunk vele. Ennek oka, hogy tanulóinkat egyre inkább érdekelte a „ pénz világ”, illetve, hogy mi nevelők is egyre fontosabbnak tartottuk a hitelekkel kapcsolatos veszélyekre felhívni a figyelmet, a befektetési formákról tájékoztatni a diákokat és beszélgetni az öngondoskodás fontosságáról. Gazdasági hírekben, tanulmányokban olvasható háztartási eladósodottsági mutató egyre nagyobb gondot jelent a társadalom számára. A nagy mértékű hitelfelvétel annak köszönhető, hogy a lakosság jelentős részének nincs pénzügyi ismerete, hiányzik a megfelelő alapismeret, új ismereteket nehezen fogad be, miközben a pénzügyi szolgáltatások piacán a verseny egyre erősödik. Ezen szeretnék változtatni, mivel nagyon fontosnak tartom a pénzügyi alapismeretek oktatását és szeretném kiszélesíteni oktatását a szakiskolai tagozaton.

Fontos célunk, olyan ismeretek átadása a felnövekvő generációnak, akik képesek bánni a pénzzel, megfelelő ismeretek szerzésére képesek és ennek birtokában hoznak gazdasági döntéseket befektetésekről, hitelekről.

 

 

Tematikus terv
1. óra Bevezető óra- projetk ismertetése, bevezető gondolatok megbeszélése

 • Magyarország gazdasági fejlődéséről, fenntartható növekedéséről
 • Magyarország pozícióinak erősítéséről a nemzetközi versenyben,
 • A modern gazdaság hajtóerejéhez szükséges magas szintű szaktudás megszerzéséről

2.-4. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • piac
 • munkamegosztás
 • csere
 • árupénz
 • belső értékkel rendelkező pénz

5. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • váltó
 • hitelnyújtás
 • bankjegy

6.-8. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • pénzhelyettesítők
 • bankjegy kibocsátás
 • jegybank

8. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • belső érték nélküli pénz
 • bankrendszer
 • Magyar Nemzeti Bank

9-11.óra Új tananyag feldolgozó óra

 • pénz és banktörténet összefüggései

12. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Az állam szerepe a piacgazdaságban

13-15. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Ahány ország, annyi bankjegy
 • Az euró, mint az Európai Unió közös pénze

16. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Az infláció

17-19. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Inf László színdarab

20. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Hitelek – megtakarítások

21-22-23. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Miért takarítunk meg?
 • Hogyan takarítsunk meg?
 • Mi is az a kamat?
 • Vegyünk fel hitelt?

24. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Fizetési technikák

25-27. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • A bankszámla
 • A bankszámlák típusai

28. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

29-31. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Pénzt csak pénzből lehet csinálni
 • A pénzügyi piac, ami nélkül a vállalatok nem élhetnek
 • Mire tanít a hitel?

32. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • A vállalkozások ruhája – azaz milyen vállalkozási formát válasszunk?

33-35 óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Az állam, mint gazdasági szereplő
 • Mi tette szükségessé az állami szerepvállalást?

36. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Az állami költségvetés

37-39 óra Új tananyag feldolgozó óra

40 óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • A magyar adórendszerről

41-43. óra Új tananyag feldolgozó óra

44. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Kinek van, kinek nincs? - pénzügyi közvetítők a gazdaságban

45-47 óra Új tananyag feldolgozó óra

 • A tőzsde, Búza tőzsdejáték

48. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Intézményi befektetők

49-51. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Mérlegelj és dönts!

52. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Az „előrehozott” vásárlás – a hitelek

53-55. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Mely célunkat milyen hitellel tudjuk elérni?
 • Mi történik, ha nem tudunk fizetni? - Az eladósodás problémája

56. óra Új tananyag feldolgozó óra és tudásellenőrző óra

 • Befektetési lehetőségek

57-59. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Hogyan döntsünk a betétekről?

60. óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Amit az értékpapír befektetésekről tudni érdemes

61-62 óra Új tananyag feldolgozó óra

 • Nyugdíjas évek

A tanításhoz szükséges tankönyv, segédlet, példatár felsorolása
Az én pénzem című oktatási tananyag az interneten mind a szülő mind a diák számára hozzáférhető. Ez a tananyag közérthető nyelven fogalmazza meg mind azt a misztikumot, amely a pénzvilágot körülveszi. A tananyag átolvasás mind a tanulók mind a szülők számára hasznos információkat tartalmaz. A pénzügyi válság és az eladósodottság miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók együtt tanulhassanak a szüleikkel így kerülve el a deviza hitelek okozta problémákat.
A szükséges eszközök:
Számítógép,
projektor,
nyomtató,
fénymásoló

A tananyag egység oktatásának célja:
Az Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola idén harmadik alkalommal pályázott sikeresen a diákok pénzügyi kultúrájának fejlesztésére szolgáló pályázaton. A pályázatírás során és a program megvalósítása során a programban részt vállaló két tanár nagy gyakorlati tapasztalatokra tett szert.

 • A tananyag segíti a mindennapi életben való eligazodást, ami a pénzügyeket érinti
 • A gyakorlat megvalósítása során alkalmazott módszerek segítik a tanulókat abban, hogy a csoport iránti felelősségérzet kialakuljon, illetve az együttműködési képesség
 • A gyakorlat lehetősége biztosít a tanulók számára, hogy az alkotás élményét a tanulás élményével együtt élhessék át a projekt megvalósítása során
 • A gyakorlat kötetlenebb oktatási formát biztosít mind a tanulónak mind a tanárnak

A tanár szerepe átalakul tanácsadóvá, a diák viszont mint aktív kérdező tevékenykedik a feladatok megvalósítása során

Tananyag elsajátítása során kialakult kompetenciák

 • A tanuló alapvető pénzügyi jártasságra tesz szert
 • Egyre inkább képesek lesznek megérteni a pénzügyi fogalmakat és termékeket
 • Gazdálkodói érzék fejlődik ki a tanulóban
 • Kialakul a takarékos szemléletmód szemlélete
 • Képessé válik a különböző befektetési formák között mérlegelni és tudatosan választani ezek közül
 • a döntéshozatalt megelőzően kellőképpen tájékozódnak, és tudják, hogy milyen lépéseket kell tenni a pénzügyi helyzetük javítása érdekében
 • Képes lesz különbséget tenni az egyes pénzügyi intézetek között
 • Tudatos fogyasztóként képessé válni a megfelelő pénzügyi intézeti szolgáltatások közötti választásra
 • Egyszerű pénzügyi kalkulációk begyakorlása során képessé válik a tanuló a háztartásokat érintő kalkulációk kiszámolására

A tantárgy tanításának módszerei:

 • Az oktatás kollaboratív tanulási formában valósul meg. A tanulás tudásépítő folyamataként értelmezzük, amelynek során a résztvevők egy adott problémával foglalkoznak és megoldási elméleteket dolgoznak ki.
 • Alkalmazzuk továbbá a kooperatív tanulási folyamatokat, melynek során a tanulás az egyén szintjének megfelelően alakul a tanulás eredményét pedig prezentálják
 • Egyes témakörök feldolgozás projekt módszer keretében történik
 • A tananyag elektronikus tananyag formájában a tanulóknak és a diák számára is elérhető a pénziránytű honlapon. Az elektronikus tananyag előnye a hagyományossal szemben, hogy kreativitásra serkent, valamint felhasználja a technika aktuális lehetőségeit. Ráadásul a számítógéppel segített oktatás lehetőséget ad a differenciálásra, vagyis arra, hogy biztosítsák a különböző képességű és hátterű diákok fejlődését

Továbbá egyes részek esetében:

 • Olvasott szöveg önálló feldolgozása;
 • Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása;
 • Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása;
 • Információk feladattal vezetett rendszerezése;
 • Esetleírás készítése;
 • Elemzés készítése tapasztalatokról;
 • Információk önálló rendszerezése;
 • Írásos elemzések készítése;
 • Leírás készítése;
 • Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással;
 • Csoportos helyzetgyakorlat;

Az ellenőrzés módjai:

 • folyamatos megfigyelés, (strukturált megfigyelés, rangskála)
 • szóbeli ellenőrzés, (kérdés-felelet, összefüggő szóbeli kifejtés, referátumok, szóbeli feladatmegoldás)
 • írásbeli ellenőrzés, (tesztek és feladatlapok, teljesítménymérők)
 • gyakorlati ellenőrzés, (ötletbörze, számítógépes játék, szakmai szituációk)

komplex ellenőrzés: az elkészült projekt munka megbeszélése
Ez a tematikus terv a szakiskolai tanulók számára készült, mely figyelembe veszi a szakiskolai tanulók képességeit. A megvalósítás sikeressége nagy mértékben függ attól, hogy mennyire sikerül a tanulókat motiválni és a téma fontosságát elfogadtatni velük. Ez a feladat nem kis kihívást jelent a tanár számára, ezért a program megvalósítása nagy mértékben függ attól is, hogy a tanár mennyire felkészült és kreatív. A gyakorlat megvalósításához nélkülözhetetlen a megfelelő informatikai háttér, melyen a tanulók dolgoznak vagy melyen a tanár és a diákok prezentálnak. A feladat megoldását interaktív tábla nagy mértékben segíti.

A feladat előkészítési szakaszban a tanár felelőssége az, hogy megfelelő tanuló csoportokat hozzon létre, mely megfelelően tudnak együtt működni, ennek legmegfelelőbb módszere a szociometria elkészítése.