December 2018
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fizika 9.F

MOZGÁSOK

1.A mozgás leírása.

2.Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. A sebesség.

3.Az átlagsebesség.

4.Mozgások grafikus ábrázolása.

5.A változó mozgás.

6.A pillanatnyi sebesség.

7.Az egyenletesen változó mozgás. A gyorsulás.

8.A szabadesés.

9.Számításos feladatok megoldása.

 

A DINAMIKA ALAPJAI

 

10.Az erő és fajtái

11.A testek tehetetlensége

12.Newtontörvényei

13.Nehézségi erő

14.A mozgást akadályozó erők

15.A közegellenállás

16.Több erő együttes hatása

17.A lendület és megmaradása

18.Az egyenletes körmozgás és jellemző mennyiségei

19.Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása

20.Az általános tömegvonzás, a bolygók mozgása és Kepler törvényei

21.Számításos feladatok megoldása

 

MUNKA, ENERGIA. MEREV TESTEK EGYENSÚLYA ÉS FORGÁSA

 

22.Munka, energia.

23.A felemelt test energiája.

24.A mozgási energia.

25.A forgatónyomaték.

26.A forgó test mozgási energiája.

27.A teljesítményés a hatásfok.

28.Számításos feladatok megoldása.

 

REZGÉSEK, HULLÁMOK

 

29.A rezgőmozgás és dinamikai leírása

30.A hullámmozgás

31.Hullámok visszaverődése és törése, elhajlása és interferenciája.

32.A hang

 

ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK

 

33.A testek elektromos állapota.

34.Az elektromos töltés és megosztás

35.Elektromos erőtér

36.A feszültség és mérése.

37.Töltések felhalmozása, kondenzátorok.

38.A vezetők és a szigetelők.

39.Az elektromos áram és az áramkör.

40.Az áramerősség és mérése.

41.Soros és párhuzamos kapcsolás.

42.Az elektromos ellenállás, Ohm-törvénye.

43.A vezetékek ellenállása.

44.Elektromos hálózatok eredő ellenállása.

45.Az elektromos áram hőhatása. Az elektromos teljesítmény.

46.Számításos feladatok megoldása.

 

ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ, ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK

 

47.A mágneses tér kísérleti vizsgálata.

48.A mágneses tér jellemzése, indukcióvektor.

49.Az elektromos áram mágneses tere.

50.Tekercsek mágneses tere, az elektromágnes.

51.A mágneses fluxus.Az elektromágneses indukció.

52.Az indukált feszültség és az indukált áram erőssége.

53.Az induktivitás, az indukált áram.

54.Az indukált áram iránya.

55.Váltakozó feszültség és váltakozó áram.

56.Az önindukció.

57.Elektromágneses rezgések és hullámok.

 

Még több információ